Bộ máy tổ chức (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 
1. Thường trực Hội
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
1 Bùi Việt Cường Chủ tịch 0213.3876.688 0983.894.894
2 Tạ Hồng Long Phó Chủ tịch TT 0213.3877.740 0912.779.512
3 Lò A Pơ Phó Chủ tịch 0213.3879.116 01684.266.673
 
 
2. Các Phòng chuyên môn
 
TT PHÒNG HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Di động
 1  Văn phòng Lương Văn Chánh Văn phòng 02133.798.117 0984.126.316
Nguyễn Thị Hương P. Chánh Văn phòng 01673.882.679
 2 Ban Công tác xã hội & Chăm sóc sức khỏe Nguyễn Trần Sơn Phụ trách Ban 02133.798.115 0915.350.676
Nguyễn Thị Hiên Phó Ban 0966.335.668
 
 
3. Danh sách, Điện thoại, Email Hội CTĐ tỉnh                       
              
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại Email
Di động Máy bàn
1 Bùi Việt Cường 1967 Chủ tịch 0913066368 0213.3876688 bvc0997@gmail.com
2 Tạ Hồng Long 1972 Phó Chủ tịch 0912779512 0213.3877740 tahonglong@gmail.com
3 Lò A Pơ 1973 Phó Chủ tịch 0916137189 0213.3798116 lopochuthapdolc@gmail.com
4 Lương Văn 1981 Chánh Văn phòng 0984126316 0213.3798117 vanhd34@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hương 1980 Phó Chánh Văn phòng 01673882679 0213.3790551 huongtrangctd@gmail.com
6 Trần Thị Phú 1969 Kế toán 0946259415 Nt Hahoaithanh59@gmail.com
7 Hà Hoài Thanh 1959 Cán bộ văn phòng 0912445032 0213. 3798117 tranthiphuctd@gmail.com
8 Nguyễn Thị Oanh 1983 Cán bộ văn phòng 0983704656 Nt lamoanh9983@gmail.com
9 Đào Hồng Hải 1983 Cán bộ văn phòng 0966261575 Nt huongtrangctd@gmail.com
10 Lê Văn Vinh 1973 Lái xe 0915131346 Nt  
11 Nguyễn Trần Sơn 1982 Phó phụ trách Ban CTXH&CSSK 0914350676 0213.3798115 nguyentranson82@gmail.com
12 Nguyễn Thị Hiên 1984 Phó Ban CTXH&CSSK 0915664294 Nt thuhienctd@gmail.com
13 Hoàng Thị Thúy Vân 1973 Cán bộ Ban CTXH&CSSK 01643779519 Nt thuyvanctd@gmail.com
14 Nguyễn Thế Thực 1985 Cán bộ Ban CTXH&CSSK 0945740510 Nt thuccssk@gmail.com
15 Nguyễn Huy Cương 1984 Cán bộ Ban CTXH&CSSK 0967358688 Nt huycuongctd@gmail.com
16 Nguyễn Tài Tiến 1985 Cán bộ Ban CTXH&CSSK 0972508669 Nt tienbctxh@gmail.com
 
 
4. Danh sách, Điện thoại, Email Hội CTĐ huyện, thành phố 
                   
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
Di động Máy bàn
1 Điêu Tuấn Dũng 1978 Chủ tịch  CTĐ Than Uyên 0977102388 0213.3784109 chuthapdothanuyen@gmail.com
2 Vũ Trường Tiến 1973 P. Chủ tịch CTĐ Than Uyên 0915350721 3784.109  
3 Đỗ Anh Thụy 1985 Cán bộ CTĐ Than Uyên 0974978789 3784.109  
4 Trịnh Ngọc Phan 1966 Chủ tịch CTĐ Tân Uyên 0982579810 3786.367 phanpgd@gmail.com
5 Đặng Thanh Tuấn 1959 P. Chủ tịch CTĐ Tân Uyên 0944915216 3786.367  
6 Ma Thị Sao 1978 Cán bộ CTĐ Tân Uyên 0986211634 3786.367  
7 Trần Quốc Toàn 1990 Cán bộ CTĐ Tân Uyên 0963059811 3786.367  
8 Đoàn Hương Thơm 1981 Chủ tịch CTĐ Tam Đường 01699849386 3879.044 chienthomtdlc@gmail.com
9 Chui Thị Điệp 1988 Cán bộ CTĐ Tam Đường 01664984632 3879.044  
10 Lò Thị Thu Hiền 1979 Chủ tịch CTĐ Thành phố 01242548266 3975.579 lohien179@gmail.com
11 Kiều Thị Chinh 1985 Cán bộ CTĐ Thành phố 0918984988        3878.448  
12 Nguyễn Thị Hương 1985 Cán bộ CTĐ Thành phố 0977083544 3878.448  
13 Nông Thị Phương 1973 Chủ tịch CTĐ Phong Thổ 0976760573 3896.519 phongthoctd@gmail.com
14 Lưu Kim Phượng 1971 P. Chủ tịch CTĐ Phong Thổ 01684710611 3896.519  
15 Tẩn A Phù 1975 Chủ tịch CTĐ Sìn Hồ 0965622975 3606.966 tanaphu1975@gmail.com
16 Đinh Thanh Loan 1978 P. Chủ tịch CTĐ Sìn Hồ 01699277136 3870.444  
17 Chẻo A Mìn 1967 Cán bộ CTĐ Sìn Hồ 0972178660 3870.444  
18 Lại Thị Tình 1968 Chủ tịch CTĐ Nậm Nhùn 0978771328 3910.882 laitinhttdn@gmail.com
19 Đỗ Văn Khải 1983 Chủ tịch CTĐ Mường Tè 0914898000 3882.000 khaictdmt@gmail.com
20 Nguyễn Hồng Phượng 1985 P. Chủ tịch CTĐ Mường Tè 0977888981 3881.227  
21 Chim Văn Cường 1988 Cán bộ CTĐ Mường Tè 01232370888 3881.227  

 
5. Danh sách CTĐ xã, phường
 
  Thành phố            
1 Nguyễn Thiện Lai Chủ tịch P. Đoàn Kết 1960   Kinh 01269072167
2 Nguyễn Cao Cường P. Chủ tịch P. Đoàn Kết 1978   Kinh 0902159567
3 Đỗ Thị Nhung Chủ tịch P. Tân Phong   1959 Kinh 01259003500
4 Vũ Văn Tý P. Chủ tịch P. Tân Phong 1852   Kinh  
5 Nguyễn Minh Châu Chủ tịch P. Đông Phong 1948   Kinh 0965323214
6 Lê Thị Dung P. Chủ tịch P. Đông Phong     Kinh 0868100511
7 Vàng Thị Nhớ Chủ tịch P. Quyết Thắng   1992 Giáy 01226415664
8 Lò Văn Kinh P. Chủ tịch P. Quyết Thắng 1985   Thái  
9 Phạm Thị Tuyết Chủ tịch P. Quyết Tiến   1960 Kinh 0972862427
10 Nguyễn T. Hương Nhài P. Chủ tịch P. Quyết Tiến   1974 Kinh 01276851974
11 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch Xã San Thàng 1988   Kinh 0974303688
12 Nguyễn T. Lan Oanh P. Chủ tịch Xã San Thàng   1984 Kinh 0985757748
13 Tẩn Thị Dinh Chủ tịch Xã Nậm Loỏng   1993 Mông 01698759909
14 Mùa A Lùng P. Chủ tịch Xã Nậm Loỏng 1977   Mông  
II Tam Đường            
1 Lò Văn Khằm Chủ tịch Xã Bản Hon       0964502774
2 Giàng A Dềnh Chủ tịch Xã Thèn Sin       0947221310
3 Lò Văn Út Chủ tịch Xã Khun Há       01662296587
4 Chẻo San Mẩy Chủ tịch Xã Sùng Phài       0985861137
5 Ma A Lử Chủ tịch Xã Nùng Nàng       0941134742
6 Lò Văn Mà Chủ tịch Xã Nà Tăm       01632622557
7 Giàng A Già Chủ tịch Xã Giang Ma       01657968858
8 Vàng Văn Quyên Chủ tịch Xã Bản Giang       01632705078
9 Phàn Tiến Ly Chủ tịch Xã Hồ Thầu       01654298226
10 Nguyễn Trọng Vụ Chủ tịch Xã Bình Lư       01667880235
11 Lường Văn Vang Chủ tịch Xã Bản Bo       01667961708
12 Lò Văn Vững Chủ tịch Xã Sơn Bình       01689977638
13 Giàng A Súa Chủ tịch Xã Tả Lèng       01644613094
14 Lò Thị Sơm Chủ tịch Thị trấn       0964947101
III Huyện Tân Uyên            
1 Vũ Thị Dương Chủ tịch Thị trấn   1956 Kinh 0915307626
2 Bùi Thị Hợi Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) Phó Chủ tịch UBND Thị trấn   1983 Kinh 0976147921
3 Phạm Thị Hà Phó Chủ tịch Thị trấn   1956 Kinh  
4 Lò Thị Thi Chủ tịch  xã Trung Đồng   1982 Thái 01679865660
5 Phạn Thị Đào Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm)  xã Trung Đồng   1989 Kinh  
6 Lò Thị Loan Chủ tịch  xã Thân Thuộc   1987 Thái 01675194315
7 Lò Văn Minh Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm)  xã Thân Thuộc 1974   Thái 01653872280
8 Lò Văn Ngảnh Chủ tịch xã Nậm Sỏ 1989   Thái 01657968596
9 Lù Văn Lỵ Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ 1972   Thái  
10 Lò Văn Piềng Chủ tịch  xã Nậm Cần 1986   Thái 0967977970
11 Đỗ Anh Tuấn Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) xã Nậm Cần 1984   Kinh  
12 Lường Anh Sam Chủ tịch xã Pắc Ta 1957   Thái 01655860392
13 Bạch Xuân Cương Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) xã Pắc Ta 1980   Mường  
14 Tráng A Phia Chủ tịch  xã Hố Mít 1987   Mông 01692646649
15 Bùi Tiến Sỹ Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm)  xã Hố Mít 1985   Mường 0973230818
16 Lò Thị Sòn Chủ tịch xã Mường Khoa   1992 Lào 01658551992
17 Lò Xôm Hải Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa 1979   Lào 1653544342
18 Lò Thị Thương Chủ tịch xã Phúc Khoa   1991 Thái 01693471440
19 Lò Văn Phóng Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm)  xã Phúc Khoa 1972   Thái 0973491912
20 Lò Văn Lả Chủ tịch xã Tà Mít 1984   Thái 0946602337
21 Lò Văn Sang Phó Chủ tịch (Kiêm nhiệm) xã Tà Mít 1983   Thái  
IV Huyện Than Uyên            
1 Lò Thị Thanh Hoa Chủ tịch Thị trấn   1984 Thái 1646135594
2 Nguyễn Thị Hằng P.Chủ tịch Thị trấn   1981 Kinh  
3 Lò Văn Uyên Chủ tịch Mường Cang 1982   Thái 1675135079
4 Lò Thị Hương P.Chủ tịch Mường Cang   1984 Thái  
5 Lò Văn Phong Chủ tịch Ta Gia 1984   Thái 915428395
6 Lò Văn Vinh P.Chủ tịch Ta Gia 1985   Thái  
7 Vàng Văn Ớn Chủ tịch Hua Nà 1989   Thái 915327113
8 Nguyễn Mạnh Hà P.Chủ tịch Hua Nà 1984   Kinh  
9 Lò Văn Thên Chủ tịch Tà Hừa 1980   Thái 962370883
10 Lò Văn Minh P.Chủ tịch Tà Hừa 1968   Thái  
11 Lường Văn Dũng Chủ tịch Khoen On 1990   Thái 962302154
12 Hoàng Văn Hội P.Chủ tịch Khoen On 1973   Thái  
13 Vàng Thị Phương Chủ tịch Phúc Than   1988 Thái 1698879733
14 Phạm Thị Giang P.Chủ tịch Phúc Than   1991 Kinh  
15 Lê Thị Hương Chủ tịch Mường Than   1992 Kinh 979394203
16 Lù Văn Nên P.Chủ tịch Mường Than 1980   Thái  
17 Lò Văn Thớm Chủ tịch Mường Kim 1984   Thái 1288002721
18 Tòng Văn Lả P.Chủ tịch Mường Kim 1980   Thái  
19 Lò Văn Chiến Chủ tịch Tà Mung 1991   Thái  
20 Lò Văn Chung P.Chủ tịch Tà Mung 1962   Thái  
21 Thào A Dê Chủ tịch Pha Mu 1988   Mông  
22 Lò Thị Thủy P.Chủ tịch Pha Mu   1978 Thái  
23 Lò Văn Toản Chủ tịch Mường Mít 1984   Thái  
24 Điêu Thị Điệp P.Chủ tịch Mường Mít   1986 Thái  
V Huyện Phong Thổ            
1 Nguyễn Ngọc Trản Chủ tịch Mường So 1968   Thái 0904842269
2 Đèo Văn Nghị Chủ tịch Khổng Lào 1985   Thái 01689097523
3 Giàng A Phong Chủ tịch Bản Lang 1992   Mông 01644473951
4 Lò Văn Chủ Chủ tịch Nậm Xe 1972   Thái 01234424093
5 Tẩn A Tả Chủ tịch Hoang Thèn 1973   Dao 01688164785
6 Phàn Vần Quẩy Chủ tịch Ma Ly Pho 1962   Dao 0963871127
7 Sùng A Gia Chủ tịch Mù Sang 1988   Mông 01276849513
8 Sùng A Của Chủ tịch Dào San 1985   Dao 01633171433
9 Vàng A Tu Chủ tịch Tông Qua Lìn 1997   Mông 0912624329
10 Vàng A Pào Chủ tịch Pa Vây Sử 1994   Mông 01299280977
11 Lý Vần Hộ Chủ tịch Mồ Sì San 1983   Dao 0916936502
12 Tẩn Sài Tiến Chủ tịch Vàng Ma Chải 1995   Dao 01684925423
13 Giàng Dé Gà Chủ tịch Ma Ly Chải 1995   Hà Nhì 01668218210
14 Tẩn Sài Mìn Chủ tịch Sì Lở Lầu 1984   Dao 01686011855
15 Lý A Thanh Chủ tịch Huổi Luông 1994   Mông 01666373990
16 Phàn Lao Chiêu Chủ tịch Lản Nhì Thàng 1991   Dao 0973654320
17 Vàng A Chang Chủ tịch Sin Súi Hồ 1988   Mông 0916385037
18 Đồng Thị Đím Chủ tịch Thị trấn   1970 Thái 01658008884
VI Huyện Sìn Hồ            
1 Giàng A Lừ Chủ tịch Tủa Sín Chải 1989   Mông 1683975061
2 Lầu A Thanh P. Chủ tịch Tủa Sín Chải 1989   Mông 123525513
3 Lò Văn Kiến Chủ tịch xã Nậm Mạ 1962   Thái 163421165
4 Lò Văn Xoan P. Chủ tịch Nậm Mạ 1983   Thái 1635114181
5 Quàng Văn Hiêng Chủ tịch xã  Nậm Tăm  1984   Thái 1686301802
6 Tẩn Minh Đạch P. Chủ tịch Nậm Tăm 1982   Dao 974437459
7 Lò Văn Tưởi Chủ tịch Lùng Thàng 1993   Thái 1686719932
8 Lò Văn Chính P. Chủ tịch Lùng Thàng 1986   Thái 1656239912
9 Chang A Sái Chủ tịch Pu Sam Cáp 1988   Mông 1627788570
10 Chang A Nhè P. Chủ tịch Pu Sam Cáp 1985   Mông 1662842253
11 Giàng A Sai Chủ tịch Hồng Thu 1992   Mông 941532314
12 Thào A Thanh P. Chủ tịch Hồng Thu 1983   Mông 1658253105
13 Thào A Dế Chủ tịch Phìn Hồ 1992   Mông 1644494972
14 Giàng A Thía P. Chủ tịch Phìn Hồ 1955   Mông 1689206309
15 Chang A Quang Chủ tịch Nậm Cha 1972   Dao 1636970839
16 Tẩn A Tỏn P. Chủ tịch Nậm Cha 1979   Dao 1646177664
17 Phàn A Chành Chủ tịch Căn Co 1958   Dao 1653149251
18 Phàn Quang Nhàn P. Chủ tịch Căn Co 1965   Dao 1685395094
19 Sình A Mềnh Chủ tịch Tả Ngảo 1986   Mông 1639546863
20 Thào A Ly P. Chủ tịch Tả Ngảo        
21 Mùa A Trừ Chủ tịch Sà Dề Phìn 1986   Mông 916805992
22 Sùng Mý Xanh P. Chủ tịch Sà Dề Phìn 1987   Mông 1653626216
23 Chẻo A Lồng Chủ tịch Tả Phìn 1989   Dao 1659348655
24 Tẩn A Vải P. Chủ tịch Tả Phìn 1979   Dao 975688349
25 Cà Văn Ngân Chủ tịch Pa Khóa 1997   Thái 985902977
26 Lò Văn Hải P. Chủ tịch Pa Khóa        
27 Quàng Văn Xuân Chủ tịch Nậm Hăn 1994   Thái 1666520169
28 Lường Văn Khổ P. Chủ tịch Nậm Hăn        
29 Hồ Thị Biển Chủ tịch Thị trấn   1988 Thái 919428929
30 Trần Thị Nụ P. Chủ tịch Thị trấn   1971 Kinh  
31 Giàng A Tủa Chủ tịch Làng Mô 1964   Mông 1272901937
32 Sùng A Sếnh P. Chủ tịch Làng Mô        
33 Chẻo Lao U Chủ tịch Phăng Sô Lin 1982   Dao 1224342322
34 Chẻo A San P. Chủ tịch Phăng Sô Lin 1991   Dao 1678252005
35 Vàng Văn Én Chủ tịch Nậm Cuổi 1989   Thái 1666683568
36 Lò Văn Nọi P. Chủ tịch Nậm Cuổi        
37 Lò Văn Đức Chủ tịch Chăn Nưa 1985   Thái 971321347
38 Lò Mạnh Tiến P. Chủ tịch Chăn Nưa 1985   Thái  
39 Giàng A Nhà Chủ tịch Ma Quai 1996   Mông 1235183533
40 Lò Văn Tủ P. Chủ tịch Ma Quai 1990   Thái  
41 Lò Văn Hoàn Chủ tịch Noong Hẻo 1988   Thái 1648237488
42 Lò Văn Ngoãn P. Chủ tịch Noong Hẻo 1988   Thái  
43 Lò Văn Thọ Chủ tịch Pa Tần 1994   Thái  
44 Trần Thị Hương P. Chủ tịch Pa Tần   1969 Kinh  
VII Huyện Nậm Nhùn            
1 Khoàng Văn Đông Chủ tịch Hội Thị trấn 1986   Thái 01655.854.241
2 Tao Thị Thu Hương Phó chủ tịch Hội Thị trấn   1990 Thái 0979.667.971
3 Vừ A Chí Chủ tịch Hội Xã Pú Đao 1994   Mông 0975.016.954
4 Mua A Máy Phó chủ tịch Hội Xã Pú Đao 1996   Mông 0965.561.547
5 Lù Thị Loan Chủ tịch Hội Xã Lê Lợi   1970 Thái 01695.872.752
6 Vàng Thị Đoan Phó chủ tịch Hội Xã Lê Lợi   1990 Thái 0963.901.118
7 Sùng A Phừ Chủ tịch Hội Xã Nậm Manh 1989   Mông 01674.992.433
8 Điêu Chính Nam Phó chủ tịch Hội Xã Nậm Manh 1983   Thái 0989.410.523
9 Chang Gió Tư Chủ tịch Hội Xã Hua Bum 1995   Hà Nhì 01678.525.294
10 Pờ Go Cà Phó chủ tịch Hội Xã Hua Bum 1989   Hà Nhì 0917.947.311
11 Điêu Văn Tuyền Chủ tịch Hội Xã Nậm Pì 1988   Thái 0164.870.3005
12 Điêu Thị Thân Phó chủ tịch Hội Xã Nậm Pì   1990 Thái 01663.586.587
13 Lò Văn Lợi Chủ tịch Hội Xã Nậm Chà 1995   Cống 0966.950.043
14 Mùa A Phừ Phó chủ tịch Hội Xã Nậm Chà 1987   Mông 01676.468.460
15 Lý Lò Chóng Chủ tịch Hội Xã Nậm Ban 1973   Hà Nhì 0985.620.147
16 Sìn A Khoa Phó chủ tịch Hội Xã Nậm Ban 1992   Mảng  
17 Thào Páo Ly Chủ tịch Hội Xã Trung Chải 1983   Mông 0942.954.463
18 Giàng A Thề Phó chủ tịch Hội Xã Trung Chải 1979   Mông 0125.288.3997
19 Mùa A Lù Chủ tịch Hội Xã Nậm Hàng 1992   Mông 0966.086.272
20 Mua A Cờ Phó chủ tịch Hội Xã Nậm Hàng 1989   Mông 01633.355.994
21 Quàng Văn Nhuyễn Chủ tịch Hội Xã Mường Mô 1980   Thái 01278.009.122
22 Lù Văn Định Phó chủ tịch Hội Xã Mường Mô 1986   Thái 01633.553.426
VIII Huyện Mường Tè            
1 Lỳ Gạ Chừ Chủ tịch Hội Xã Can Hồ 1988   Hà Nhì 0966450334
2 Vàng Xú Lòng Phó Chủ tịch Xã Can Hồ 1985   Hà Nhì 01634620617
3 Sùng A Tủa Chủ tịch Hội Xã Tà Tổng 1989   Mông 01259327164
4 Vàng A Lâu Phó Chủ tịch Xã Tà Tổng 1984   Mông 0969444630
5 Séng Văn Ngân Chủ tịch Hội Xã Nậm Khao 1987   Cống 01698805060
6 Chang Thị Hiên Phó Chủ tịch Xã Nậm Khao   1995 Cống 01695656817
7 Pờ Ly Sơn Chủ tịch Hội Xã Mù Cả 1985   Hà Nhì 01659200185
8 Pờ Lóng Thèn Phó Chủ tịch UBND  Xã Mù Cả 1970   Hà Nhì 01244091645
9 Lỳ Ló Cà Chủ tịch Hội Xã Thu Lũm 1982   Hà Nhì 01665102464
10 Phùng Pó Cà Văn phòng UBND  Xã Thu Lũm 1992   Hà Nhì 01252666543
11 Chang Xì Hừ Chủ tịch Hội Xã Ka Lăng 1989   Hà Nhì 0944307685
12 Lỳ Mò Hừ Phó Chủ tịch Xã Ka Lăng 1985   Hà Nhì 09430074829
13 Tống Văn Cần Chủ tịch Hội Xã Mường Tè 1974   Thái 0949756528
14 Đao Thị Thế Phó Chủ tịch Xã Mường Tè   1987 Thái 01678708724
15 Thàng Mỳ Le Chủ tịch Hội Xã Pa Ủ   1997 La Hủ 01237494648
16 Tống Thị Hương Phó Chủ tịch Xã Pa Ủ   1992 Thái 01679445238
17 Phùng Ky Mẻ Chủ tịch Xã Bum Tở   1966 La Hủ 0918517159
18 Giàng Phì Lòng Phó Chủ tịch Xã Bum Tở 1979   La Hủ  
19 Vàng Xá Hừ Chủ tịch Hội CTĐ Xã Pa Vệ Sủ 1994   La Hủ 01665889204
20 Vàng Thò Mé Phó Chủ tịch Xã Pa Vệ Sủ   1984 La Hủ  
21 Vàng Văn Lịch Chủ tịch Hội CTĐ Xã Bum Nưa 1979   Thái 01698670811
22 Lù Văn Phiếng Phó Chủ tịch Xã Bum Nưa 1987   Thái  
23 Nguyễn Thanh Chí Chủ tịch Hội CTĐ Thị Trấn 1960   Kinh 0969951348
24 Lý Văn Nhơm Phó Chủ tịch Thị Trấn 1962   Thái  
25 Lò A Dũng Chủ tịch Hội Xã Vàng San 1991   Mảng 01664458104
26 Chim Văn Thêm Phó Chủ tịch Xã Vàng San 1987   Thái 0915304139
27 Lỳ Phí Giá Chủ tịch Hội Xã Tá Bạ 1991   La Hủ 01626533843
28 Nguyễn Đức Tài Phó Chủ tịch Xã Tá Bạ 1993   Kinh  
 
 
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay445
  • Tháng hiện tại9,090
  • Tổng lượt truy cập276,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây