Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 247 BC/BCĐ-KCBNĐ 13/09/2017 Báo cáo kết quả triển khai tháng cao điểm Chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017
2 62/BC-CTĐ 12/09/2017 Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
3 83/BC-BATGT 15/09/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9 năm 2017
4 60/BC-CTĐ 11/09/2017 Báo cáo kết quả tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam 2017
5 369/BC-CTĐ 20/09/2017 Báo cáo công tác Hội và phong trào CTĐ tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017
6 51/BC-CTĐ 14/09/2017 Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ tháng 9 phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2017
7 19/BC-CTĐ 10/09/2017 Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2017
8 354/BCDA.CTĐ 14/09/2017 Báo cáo kết quả khảo sát vị trí cắm biển cảnh báo thiên tai
9 106/BC-CTĐ 08/09/2017 Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới 2017
10 105/BC-CTĐ 08/09/2017 Báo cáo hoạt động Hội CTĐ 9 đầu năm phương hướng nhiệm hoạt động 3 tháng cuối năm 2017
11 344/BC-CTĐ 12/09/2017 Báo cáo kết quả tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam 2017
12 978/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2017 V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT
13 1013/BC-SNN 11/09/2017 Báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến 31/8/2017
14 344/BC-CTĐ 12/09/2017 Báo cáo kết quả tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam 2017
15 90/BC-CTĐ 12/09/2017 Báo cáo hoạt động Hội CTĐ huyện 9 tháng đầu năm 2017 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
16 103/BC-CTĐ 25/08/2017 Báo cáo thực hiện "tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2017
17 58/BC-CTĐ 06/09/2017 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ tháng 9 phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2017
18 49/BC-CTĐ 08/09/2017 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2017
19 239/BC-TƯHCTĐ 31/08/2017 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2017
20 54/BC-CTĐ 25/08/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào CTĐ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
21 325/BC-CTĐ 05/09/2017 Báo cáo các nguồn hỗ trợ và các đợt hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh
22 55/BC-CTĐ 28/08/2017 Báo cáo kết quả thực hiện "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2017
23 314/BC-TTBCĐ 29/08/2017 Báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 9 năm 2017 giữa Hội Chữ thập đỏ và ngành Y tế
24 230/BC-TƯHCTĐ 21/08/2017 Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022
25 97/BC-CTĐ 10/08/2017 Báo cáo công tác Chữ thập đỏ tháng 8 phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017
26 58/BC-CTĐ 14/08/2017 Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
27 44/BC-CTĐ 15/08/2017 Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
28 76/BC-BATGT 15/08/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2017
29 49-BC/CBHCTĐ 03/08/2017 Báo cáo tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII
30 208/BC-TƯHCTĐ 31/07/2017 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/2017
31 277/BC-CTĐ 03/08/2017 Báo cáo chương trình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
32 264/BC-CTĐ 28/07/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội quần chúng
33 373/BC-MTTQ-BTT 26/07/2017 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
34 48-BC/CBHCTĐ 27/07/2017 Báo cáo về việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên
35 263/BC-CTĐ 27/07/2017 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư và quyết định số 1653/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
36 208/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2017
37 154/BC-KTCHĐT 26/07/2017 Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
38 261/BC-CTĐ 26/07/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
39 255/BC-CTĐ 24/07/2017 Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại so mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
40 193/BC-TƯHCTĐ 17/07/2017 Báo cáo sơ kết Hội và phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng taamm 6 tháng cuối năm 2017
41 47/BC-CTĐ 20/07/2017 Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thảm họa ngày 19/7/2017
42 11/BC-CTĐ 14/07/2017 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 (Sìn Hồ)
43 81/BC-CTĐ 10/07/2017 Báo cáo công tác hoạt động Hội CTĐ tháng 7 năm 2017 phương hướng hoạt động Hội tháng 8 năm 2017
44 68/BC-BATGT 15/07/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 7 năm 2017
45 122-BC/BDVTU 10/07/2017 Báo cáo tình hình công tác Hội quần chúng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
46 45/ BC-CTĐ 10/07/2017 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2017
47 01/BC-CTĐ 20/06/2017 Báo cáo kết quả hoạt động Hội CTĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
48 949/BC-BCH 10/07/2017 Báo cáo kết quả tham gia thực hiện chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 6 tháng đầu năm 2017
49 241/BC-CTĐ 11/07/2017 Báo cáo nhanh tình hình thực hiện do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
50 238/BC-BCĐ 11/07/2017 Báo cáo kết quả tổ chức Lễ tôn vinh người HMTN tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2017
Văn bản mới

840/BVĐ

V/v ủng hộ xây dựng Quỹ :Vì người nghèo" tỉnh Lai Châu năm 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:4

1798/UBND-VX

V/v tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác HMTN trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lượt xem:5 | lượt tải:5

839/MTTQ-BTT

V/v ủng hộ Nhân dân các tỉnh Miền trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 10

Lượt xem:5 | lượt tải:4

234/HD-TƯHCTĐ

Hướng dẫn công tác Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ ăm 2017 - 2018

Lượt xem:188 | lượt tải:32

374/CV-CTĐ

V/V phối hợp tổ chức tết trung thu tại Bản Nậm Ngà xã Tà Tổng

Lượt xem:10 | lượt tải:9
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây