Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 422-CV/TU 13/09/2017 V/v sử dụng chứng minh thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước tỉnh
2 1040/QĐ-UBND 11/09/2017 Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020
3 967/QĐ-UBND 06/09/2017 Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tỉnh tỉnh Lai Châu
4 978/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2017 V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT
5 48/GM-STC 06/09/2017 Giấy mời dự lớp bồi dưỡng tập huấn Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
6 234/HD-TƯHCTĐ 25/09/2017 Hướng dẫn công tác Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ ăm 2017 - 2018
7 1655/UBND-TM 07/09/2017 V/v kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước
8 45/2017/QĐ-UBND 07/09/2017 Quyết định V/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
9 14/CT-UBND 29/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10 1356/SNV-TCCC 01/09/2017 V/v thống nhất danh mục vị trí việc làm và hạng tối thiểu của từng vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
11 278/TB-VPUBND 30/08/2017 Thông báo lịch trực Nghỉ Quốc Khánh 02/9
12 531-TB/TU 30/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
13 05-QĐ/TU 29/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
14 220/2017/MXP 21/08/2017 Thông báo v/v thay đổi tên viết tắt của Công ty
15 757/QĐ-SNV 24/08/2017 Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017
16 30/2017/QĐ-UBND 14/08/2017 Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trinh xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
17 01-QĐ/BCĐ 03/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
18 1542/UBND-VX 21/08/2017 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
19 1557/UBND-VX 23/08/2017 V/v tiếp nhận kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương hỗ trợ
20 1553/UBND-TH 22/08/2017 V/v tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
21 1535/UBND-TH 18/08/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
22 255/TB-VPUBND 21/08/2017 Thông báo v/v tạm giao nhiệm vụ chuyên viên giúp việc Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Công nghiệp - Tài mậu
23 1550/KH-UBND 22/08/2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020
24 10/CĐ-UBND 23/08/2017 Công điện V/v phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
25 12/CT-UBND 16/08/2017 Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
26 76/BC-BATGT 15/08/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2017
27 33/TB-UBND 15/08/2017 Thông báo kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Khun Há, huyện Tam Đường
28 696/STC-HCSN 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết, quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
29 1443/UBND-TH 04/08/2017 V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017
30 1186/SNV-CCVC 03/08/2017 V/v báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
31 08/TB-HĐPH 02/08/2017 Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017
32 278/CTĐ-TĐKT 03/08/2017 Về việc thực hiện công tác Thi đua khen thưởng
33 108/TB-BQLTTHC-CT 31/07/2017 Thông báo số điện thoại lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ trong khu trung tâm hành chính – chính trị tỉnh
34 509-TB/TU 28/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
35 510-TB/TU 31/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
36 691/STC-NS 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
37 02/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021
38 020/2017/QĐ-UBND 19/07/2017 Quyết định bãi bỏ quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán đất đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
39 373/BC-MTTQ-BTT 26/07/2017 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh
40 269/CV-CTĐ 01/08/2017 V/v Đăng ký tiết mục giao lưu văn nghệ tại Đại hội X
41 12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016 – 2020)
42 01/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết miền nhiệm ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kèm bầu bổ sung)
43 1860/BCH-PCT 28/07/2017 V/v Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận 9 tỉnh trên địa bàn quân khu giai đoạn 2015-2017
44 612/BHXH-QLT 25/07/2017 V/v thực hiện quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
45 1375/UBND-TH 25/07/2017 V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của luật Ngân sách nhà nước năm 2015
46 1013/BCH-VP 21/07/2017 V/v giới thiệu chức vụ và Chữ ký cán bộ
47 21/2017/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
48 157/TTr-LMHTX 26/07/2017 V/v đề nghị thành lập Chi hội Chữ thập đỏ Liên Minh HTX trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh
49 256/CV-CTĐ 24/07/2017 V/v đề nghị hỗ trợ giáo viên dạy bơi
50 657/STC-NS 20/07/2017 Về việc báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và hỗ trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC
Văn bản mới

234/HD-TƯHCTĐ

Hướng dẫn công tác Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ ăm 2017 - 2018

Lượt xem:21 | lượt tải:14

355/CVDA-CTĐ

V/v thực hiện các hoạt động dự án

Lượt xem:11 | lượt tải:9

358/CV-CTĐ

V/v thành lập Ban chỉ đạo VĐHMTN cấp xã, phường, thị trấn

Lượt xem:7 | lượt tải:7

357/TTr-CTĐ

Tờ trình V/v thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lai Châu

Lượt xem:7 | lượt tải:4

354/BCDA.CTĐ

Báo cáo kết quả khảo sát vị trí cắm biển cảnh báo thiên tai

Lượt xem:5 | lượt tải:3
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây