Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 319/LKG-TƯHCTĐ 07/11/2017 Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam V/v ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả Bão số 12 năm 2017
2 45/TB-PCC 03/11/2017 Thông báo chức danh giới thiệu chữ ký phó phòng công chứng số 1 Sở tư pháp
3 226/KCTCHĐT-TĐ 09/11/2017 V/v gửi báo cáo tổng kết năm và bảng chấm điểm thi đua
4 2070/UBND-XD 09/11/2017 V/v phối hợp thực hiện ấn phẩm chuyên đề đối ngoại về tỉnh Lai Châu
5 940/BHXH-QLT 06/11/2017 V/v tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT
6 11/HĐPH-STP 07/11/2017 V/v tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
7 89/HD-BTĐKT 03/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
8 2017/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị
9 46/TB-UBND 31/10/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10
10 16/CT-UBND 27/10/2017 Chỉ thị V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi
11 464-CV/TU 31/10/2017 V/v quán triệt, triển khai các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
12 1992/KH-UBND 27/10/2017 Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
13 606/SKHCN-QLKHCN 27/10/2017 V/v lưu ý về thời gian tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh
14 06-QĐ/TU 30/10/2017 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý
15 565-TB/TU 27/10/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 11 của Thường trực Tỉnh Ủy
16 1998/UBND-TH 30/10/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và góp ý dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ
17 1997/UBND-VX 30/10/2017 V/v phối hợp với Ban QLDA 2 - Bộ Giao thông và các đơn vị tư vấn ADB
18 1904/UBND-NC 16/10/2017 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2017
19 97/KH-BATGT 26/10/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tỉnh Lai Châu năm 2017
20 238/BC-TU 20/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
21 1565/SNV-XDCQ 26/10/2017 V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2017
22 237-BC/TU 20/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
23 645/TB-BCH 23/11/2017 Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018
24 561-TB/TU 20/10/2017 Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
25 1550/SNV-CCVC 23/10/2017 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo các lớp thạc sỹ Luật, ngành luật kinh tế, luật dân sự, hình sự
26 957/STC-HCNS 23/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
27 1932/UBND-NC 19/10/2017 V/v triển khai và thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
28 70/HD-CTĐ 17/10/2017 Hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, năm 2017 - 2017
29 94/BC-BATGT 15/10/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2017
30 000 17/08/2017 Kế hoạch phối hợp thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017
31 1248/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025
32 327/VPUBND-THCB 19/10/2017 V/v đưa hệ thống cửa từ kiểm soát an ninh khu hợp khối tỉnh vào hoạt động
33 930/STC-NS 16/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh
34 940/STC-HCSN 18/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy Ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện
35 399/BC-CTĐ 19/10/2017 Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước 2017
36 579/KH-TTr 12/10/2017 Kế hoạch mở lớp tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
37 1208/QĐ-UBND 11/10/2017 Quyết định điều chỉnh chương trình công tác tháng 9 và quý IV của UBND tỉnh năm 2017
38 42/TB-UBND 02/10/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2017
39 1865/UBND-TH 11/10/2017 V/v cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
40 577/TTr-NV3 12/10/2017 V/v hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
41 1840/UBND-TH 10/10/2017 V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018
42 1884/UBND-NC 13/10/2017 V/v sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017
43 1808/KH-UBND 03/10/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
44 19-CTr/TU 28/09/2017 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
45 1780/KH-UBND 29/09/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
46 53/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thairi sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu
47 1467/TB-SNV 04/10/2017 Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng về quản lý và nghiệp vụ công tác văn thư, Lưu trữ năm 2017 tại tỉnh Lai Châu
48 1538/SGDĐT-CTTT 29/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học năm 2017 - 2018
49 318/VPUBND-THCB 04/10/2017 V/v phối hợp lấy ý kiến vào dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử duthaovanban.laichau.gov.vn
50 434-CV/TU 28/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội
Văn bản mới

645/TB-BCH

Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Lượt xem:6 | lượt tải:4

425/BC-CTĐ

Báo cáo Quy chế dân chủ cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ năm 2017, Nhiệm vụ 2018

Lượt xem:10 | lượt tải:9

426/BC-CTĐ

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận cơ quan cấp Nhà nước

Lượt xem:29 | lượt tải:23

424/BC-CTĐ

Báo cáo thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:16 | lượt tải:19

421/TB-CTĐ

Thông báo V/v hoàn thiện hồ sơ và đánh giá phân loại cán bộ, công chức,viên chức hàng năm

Lượt xem:6 | lượt tải:6
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây