Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở, Ban ngành, tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 45/TB-PCC 03/11/2017 Thông báo chức danh giới thiệu chữ ký phó phòng công chứng số 1 Sở tư pháp
2 226/KCTCHĐT-TĐ 09/11/2017 V/v gửi báo cáo tổng kết năm và bảng chấm điểm thi đua
3 940/BHXH-QLT 06/11/2017 V/v tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT
4 11/HĐPH-STP 07/11/2017 V/v tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
5 606/SKHCN-QLKHCN 27/10/2017 V/v lưu ý về thời gian tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh
6 97/KH-BATGT 26/10/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tỉnh Lai Châu năm 2017
7 1565/SNV-XDCQ 26/10/2017 V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2017
8 645/TB-BCH 23/11/2017 Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018
9 1550/SNV-CCVC 23/10/2017 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo các lớp thạc sỹ Luật, ngành luật kinh tế, luật dân sự, hình sự
10 957/STC-HCNS 23/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11 94/BC-BATGT 15/10/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2017
12 000 17/08/2017 Kế hoạch phối hợp thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017
13 930/STC-NS 16/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh
14 940/STC-HCSN 18/10/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy Ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện
15 579/KH-TTr 12/10/2017 Kế hoạch mở lớp tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
16 577/TTr-NV3 12/10/2017 V/v hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
17 159/KH-MTTQ-BTT 04/10/2017 Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017 (từ 17/10 đến 18/11/2017)
18 1467/TB-SNV 04/10/2017 Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng về quản lý và nghiệp vụ công tác văn thư, Lưu trữ năm 2017 tại tỉnh Lai Châu
19 1538/SGDĐT-CTTT 29/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học năm 2017 - 2018
20 716/ĐL-LN 26/09/2017 Điều lệ giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X năm 2017
21 1431/SNV-TCBC 25/09/2017 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2017
22 747/STP-PBGDPL 27/09/2017 V/v triển khai ngày pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2017
23 183-CV/ĐUK 27/09/2017 V/v xem xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ
24 1469/SNV-CCVC 02/10/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017
25 839/MTTQ-BTT 29/09/2017 V/v ủng hộ Nhân dân các tỉnh Miền trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 10
26 840/BVĐ 02/10/2017 V/v ủng hộ xây dựng Quỹ :Vì người nghèo" tỉnh Lai Châu năm 2017
27 700/BHXH-QLT 28/08/2017 V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH,BHYT và quy trình chuyển danh sách cấp thẻ BHYT
28 83/BC-BATGT 15/09/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9 năm 2017
29 138/KBLC-KSC 18/09/2017 V/v phối hợp thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước
30 27-CV/BTC 20/09/2017 V/v đăng ký học bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020
31 978/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2017 V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT
32 48/GM-STC 06/09/2017 Giấy mời dự lớp bồi dưỡng tập huấn Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
33 1013/BC-SNN 11/09/2017 Báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến 31/8/2017
34 11/KH-HNCT 28/08/2017 Kế hoạch tổ chức thăm tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam
35 1356/SNV-TCCC 01/09/2017 V/v thống nhất danh mục vị trí việc làm và hạng tối thiểu của từng vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
36 757/QĐ-SNV 24/08/2017 Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017
37 76/BC-BATGT 15/08/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2017
38 696/STC-HCSN 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết, quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
39 1186/SNV-CCVC 03/08/2017 V/v báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
40 08/TB-HĐPH 02/08/2017 Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017
41 108/TB-BQLTTHC-CT 31/07/2017 Thông báo số điện thoại lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ trong khu trung tâm hành chính – chính trị tỉnh
42 691/STC-NS 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
43 02/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021
44 06/NQ-MTTQ-BBT 26/07/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019
45 373/BC-MTTQ-BTT 26/07/2017 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
46 12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016 – 2020) tỉnh Lai Châu
47 01/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết miền nhiệm ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kèm bầu bổ sung)
48 1860/BCH-PCT 28/07/2017 V/v tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cục chính trị quân khu với ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn quân khu giai đoạn 2015-2017
49 612/BHXH-QLT 25/07/2017 V/v thực hiện quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
50 1013/BCH-VP 21/07/2017 V/v giới thiệu chức vụ và Chữ ký cán bộ
Văn bản mới

645/TB-BCH

Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Lượt xem:6 | lượt tải:4

425/BC-CTĐ

Báo cáo Quy chế dân chủ cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ năm 2017, Nhiệm vụ 2018

Lượt xem:10 | lượt tải:9

426/BC-CTĐ

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận cơ quan cấp Nhà nước

Lượt xem:29 | lượt tải:23

424/BC-CTĐ

Báo cáo thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:16 | lượt tải:19

421/TB-CTĐ

Thông báo V/v hoàn thiện hồ sơ và đánh giá phân loại cán bộ, công chức,viên chức hàng năm

Lượt xem:6 | lượt tải:6
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây