Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy Lai Châu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05-HD/BTCTU 15/11/2017 Hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng sức, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, phúng viếng, chúc tết đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng
2 588-QĐ/TU 10/11/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019
3 258-CV/BDVTU 15/11/2017 V/v báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
4 16/CT-UBND 27/10/2017 Chỉ thị V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi
5 464-CV/TU 31/10/2017 V/v quán triệt, triển khai các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
6 06-QĐ/TU 30/10/2017 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
7 565-TB/TU 27/10/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 11 của Thường trực Tỉnh Ủy
8 238/BC-TU 20/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
9 237-BC/TU 20/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
10 561-TB/TU 20/10/2017 Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
11 19-CTr/TU 28/09/2017 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
12 434-CV/TU 28/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội
13 448-TB/BTCTU 02/10/2017 Thông báo chức danh chữ ký
14 546-TB/TU 27/09/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 10 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cháp hành đảng bộ tỉnh
15 473-CV/BTCTU 02/10/2017 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018 - 2020
16 425-CV/TU 18/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
17 422-CV/TU 13/09/2017 V/v sử dụng chứng minh thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước tỉnh
18 498-QĐ/TU 14/07/2017 Quyết định phê duyệt quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
19 531-TB/TU 30/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉn
20 05-QĐ/TU 29/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
21 01-QĐ/BCĐ 03/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
22 509-TB/TU 28/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
23 510-TB/TU 31/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
24 494-TB/TU 18/07/2017 Thông báo về công tác cán bộ
25 408-CV/BTCTU 19/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
26 407-CV/BTCTU 19/07/2017 Về quy trình bổ nhiệm lại và bổ sung hồ sơ bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
27 100-KH/BDVTU 19/07/2017 Kế hoạch chỉ đạo kiểm tra các đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước năm 2017
28 02-TB/BCĐ 07/07/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
29 122-BC/BDVTU 10/07/2017 Báo cáo tình hình công tác Hội quần chúng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
30 03-KH/BCĐ 07/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
31 432-QĐ/TU 29/06/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
32 207-BC/TU 29/06/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
33 16/Ctr/TU 29/06/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
34 492-TB/TU 30/06/2017 Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
35 203-GM/BDVTU 30/06/2017 Giấy mời Hội nghị giao ban quần chúng
36 01-KH/BCĐ ĐA 26/06/2017 Kế hoạc xây dựng và triển khai thực hiện đề án phòng truyền thống tỉnh Lai Châu
37 385-CV/TU 26/06/2017 V/v phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch BCH,BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
38 418-CV/BTGTU 13/06/2017 V/v Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017
39 419-QĐ/TU 05/06/2017 Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị năm 2017
40 465-TB/TU 29/05/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 6 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh
41 193-CV/BDVTU 22/05/2017 Về việc báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017
42 356-CV/TU 16/05/2017 V/v quản lý cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động đối ngoại
43 195-BC/TU 09/05/2017 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử ĐCS Việt Nam
44 190-BC/TU 28/04/2017 Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020
45 11-CT/TU 14/04/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi
46 449-TB/TU 28/04/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 5 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH đảng bộ tỉnh
47 402-QĐ/TU 17/04/2017 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu
48 322-CV/TƯ 04/04/2017 Về việc mời dự hội nghị học tập chuyên đề 2017
49 347-CV/TU 04/05/2017 Về viêc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Văn bản mới

645/TB-BCH

Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Lượt xem:17 | lượt tải:4

434/BC-CTĐ

Báo cáo công tá Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

Lượt xem:1 | lượt tải:1

435/BC-CTĐ

Báo cáo công tác Hội và phong trào CTĐ 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018

Lượt xem:1 | lượt tải:1

2137/UBND-NLN

V/v bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón

Lượt xem:1 | lượt tải:1

432/HD-TĐKT.CTĐ

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Lượt xem:16 | lượt tải:9
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây