Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy Lai Châu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 498-CV/TU 24/12/2017 CV tạm dừng bổ nhiệm mới và giới thiệu bẩu bổ sung cấp phó cơ quan, đơn vị
2 487-CV/TU 23/11/2017 Giấy mời dự hội nghị quán triệt nghị quyết TƯ 6 khóa XII của Đảng
3 586-TB/TU 21/11/2017 Thông báo Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII
4 3652-CV/BTGTW 19/11/2017 V/v gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nghị quyết số 04-NQ/TW
5 477-CV/TU 14/11/2017 V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên 2017
6 05-HD/BTCTU 14/11/2017 Hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng sức, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, phúng viếng, chúc tết đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng
7 588-QĐ/TU 09/11/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019
8 258-CV/BDVTU 14/11/2017 V/v báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
9 16/CT-UBND 26/10/2017 Chỉ thị V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi
10 464-CV/TU 30/10/2017 V/v quán triệt, triển khai các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
11 06-QĐ/TU 29/10/2017 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
12 565-TB/TU 26/10/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 11 của Thường trực Tỉnh Ủy
13 238/BC-TU 19/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
14 237-BC/TU 19/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
15 561-TB/TU 19/10/2017 Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
16 19-CTr/TU 27/09/2017 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
17 434-CV/TU 27/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội
18 448-TB/BTCTU 01/10/2017 Thông báo chức danh chữ ký
19 546-TB/TU 26/09/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 10 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cháp hành đảng bộ tỉnh
20 473-CV/BTCTU 01/10/2017 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018 - 2020
21 425-CV/TU 17/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
22 422-CV/TU 12/09/2017 V/v sử dụng chứng minh thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước tỉnh
23 498-QĐ/TU 13/07/2017 Quyết định phê duyệt quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
24 531-TB/TU 29/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉn
25 05-QĐ/TU 28/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
26 01-QĐ/BCĐ 02/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
27 509-TB/TU 27/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
28 510-TB/TU 30/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
29 494-TB/TU 17/07/2017 Thông báo về công tác cán bộ
30 408-CV/BTCTU 18/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
31 407-CV/BTCTU 18/07/2017 Về quy trình bổ nhiệm lại và bổ sung hồ sơ bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
32 100-KH/BDVTU 18/07/2017 Kế hoạch chỉ đạo kiểm tra các đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước năm 2017
33 02-TB/BCĐ 06/07/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
34 122-BC/BDVTU 09/07/2017 Báo cáo tình hình công tác Hội quần chúng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
35 03-KH/BCĐ 06/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
36 432-QĐ/TU 28/06/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
37 207-BC/TU 28/06/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
38 16/Ctr/TU 28/06/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
39 492-TB/TU 29/06/2017 Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
40 203-GM/BDVTU 29/06/2017 Giấy mời Hội nghị giao ban quần chúng
41 01-KH/BCĐ ĐA 25/06/2017 Kế hoạc xây dựng và triển khai thực hiện đề án phòng truyền thống tỉnh Lai Châu
42 385-CV/TU 25/06/2017 V/v phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch BCH,BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
43 418-CV/BTGTU 12/06/2017 V/v Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017
44 419-QĐ/TU 04/06/2017 Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị năm 2017
45 465-TB/TU 28/05/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 6 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh
46 193-CV/BDVTU 21/05/2017 Về việc báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017
47 356-CV/TU 15/05/2017 V/v quản lý cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động đối ngoại
48 195-BC/TU 08/05/2017 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử ĐCS Việt Nam
49 190-BC/TU 27/04/2017 Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020
50 11-CT/TU 13/04/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi
Văn bản mới

02/KH-CTĐ

Kế hoạch đón tiếp đoàn Đạo tràng Chùa Pháp Vân Hà Nội thăm và tặng quà cho hộ nghèo, Học sinh nghèo tỉnh Lai Châu

Lượt xem:11 | lượt tải:4

01/CV-CTĐ

V/v đề nghị hỗ trợ tổ chức "Tết Quân dân" xã Ma Ly Chải Phong Thổ

Lượt xem:16 | lượt tải:8

13/UBND-VX

V/v kế hoạch nghỉ lễ, tết nguyên đán năm 2018

Lượt xem:9 | lượt tải:4

03/STTTT-BCVTCNTT

V/v đánh giá mức độ CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017

Lượt xem:9 | lượt tải:5

01/BC-CTĐ

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào tết vì người nghèo và NN CĐ DC 2018 (mt)

Lượt xem:11 | lượt tải:6
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây