Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2070/UBND-XD 09/11/2017 V/v phối hợp thực hiện ấn phẩm chuyên đề đối ngoại về tỉnh Lai Châu
2 2017/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị
3 46/TB-UBND 31/10/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10
4 1992/KH-UBND 27/10/2017 Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
5 1998/UBND-TH 30/10/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và góp ý dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ
6 1997/UBND-VX 30/10/2017 V/v phối hợp với Ban QLDA 2 - Bộ Giao thông và các đơn vị tư vấn ADB
7 1904/UBND-NC 16/10/2017 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2017
8 1932/UBND-NC 19/10/2017 V/v triển khai và thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
9 1248/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 của tỉnh Lai Châu
10 327/VPUBND-THCB 19/10/2017 V/v đưa hệ thống cửa từ kiểm soát an ninh khu hợp khối tỉnh vào hoạt động
11 1208/QĐ-UBND 11/10/2017 Quyết định điều chỉnh chương trình công tác tháng 9 và quý IV của UBND tỉnh năm 2017
12 42/TB-UBND 02/10/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2017
13 1865/UBND-TH 11/10/2017 V/v cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
14 1840/UBND-TH 10/10/2017 V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018
15 1884/UBND-NC 13/10/2017 V/v sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017
16 1808/KH-UBND 03/10/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17 1780/KH-UBND 29/09/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
18 53/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thairi sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19 318/VPUBND-THCB 04/10/2017 V/v phối hợp lấy ý kiến vào dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử duthaovanban.laichau.gov.vn
20 1758/UBND-NC 27/09/2017 V/v tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT; pháo và đèn trời trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
21 1773/UBND-VX 27/09/2017 V/v triển khai tổ chức tết trung thu năm 2017
22 1798/UBND-VX 02/10/2017 V/v tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác HMTN trên địa bàn tỉnh Lai Châu
23 1700/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"
24 48/2017/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu
25 1711/UBND-TN 18/09/2017 V/v thu thập, tổng hợp, đánh giá thí điểm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường trên đia bàn tỉnh
26 1040/QĐ-UBND 11/09/2017 Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020
27 967/QĐ-UBND 06/09/2017 Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tỉnh tỉnh Lai Châu
28 1655/UBND-TM 07/09/2017 V/v kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước
29 45/2017/QĐ-UBND 07/09/2017 Quyết định V/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
30 14/CT-UBND 29/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
31 278/TB-VPUBND 30/08/2017 Thông báo lịch trực Nghỉ Quốc Khánh 02/9
32 30/2017/QĐ-UBND 14/08/2017 Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trinh xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
33 1555/KH-UBND 23/08/2017 Kế hoạch tuyên truyền, phô biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
34 1542/UBND-VX 21/08/2017 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
35 1557/UBND-VX 23/08/2017 V/v tiếp nhận kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương hỗ trợ
36 1553/UBND-TH 22/08/2017 V/v tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
37 1535/UBND-TH 18/08/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
38 255/TB-VPUBND 21/08/2017 Thông báo v/v tạm giao nhiệm vụ chuyên viên giúp việc Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Công nghiệp - Tài mậu
39 1550/KH-UBND 22/08/2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020
40 10/CĐ-UBND 23/08/2017 Công điện V/v phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
41 11/CĐ-UBND 23/08/2017 Công điện V/v chủ động ứng phó với các tình huốn mưa lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây ra
42 12/CT-UBND 16/08/2017 Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
43 1518/UBND-NN 15/08/2017 V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, chủ động ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
44 33/TB-UBND 15/08/2017 Thông báo kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Khun Há, huyện Tam Đường
45 1443/UBND-TH 04/08/2017 V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017
46 08/CĐ-UBND 02/08/2017 Công điện Về việc ứng phó với mưa lớn và nước dâng do thủy điện Lai Châu xả lũ.
47 020/2017/QĐ-UBND 19/07/2017 Quyết định bãi bỏ quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán đất đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
48 1375/UBND-TH 25/07/2017 V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của luật Ngân sách nhà nước năm 2015
49 21/2017/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu
50 26/TB-UBND 21/07/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2017
Văn bản mới

645/TB-BCH

Kế hoạch khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Lượt xem:6 | lượt tải:4

425/BC-CTĐ

Báo cáo Quy chế dân chủ cơ quan theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ năm 2017, Nhiệm vụ 2018

Lượt xem:10 | lượt tải:9

426/BC-CTĐ

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận cơ quan cấp Nhà nước

Lượt xem:32 | lượt tải:27

424/BC-CTĐ

Báo cáo thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:19 | lượt tải:21

421/TB-CTĐ

Thông báo V/v hoàn thiện hồ sơ và đánh giá phân loại cán bộ, công chức,viên chức hàng năm

Lượt xem:6 | lượt tải:6
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây