Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 1356/SNV-TCCC 31/08/2017 V/v thống nhất danh mục vị trí việc làm và hạng tối thiểu của từng vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
152 278/TB-VPUBND 29/08/2017 Thông báo lịch trực Nghỉ Quốc Khánh 02/9
153 531-TB/TU 29/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
154 05-QĐ/TU 28/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
155 220/2017/MXP 20/08/2017 Thông báo v/v thay đổi tên viết tắt của Công ty
156 757/QĐ-SNV 23/08/2017 Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017
157 30/2017/QĐ-UBND 13/08/2017 Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trinh xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
158 01-QĐ/BCĐ 02/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
159 1542/UBND-VX 20/08/2017 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
160 1557/UBND-VX 22/08/2017 V/v tiếp nhận kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương hỗ trợ
161 1553/UBND-TH 21/08/2017 V/v tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
162 1535/UBND-TH 17/08/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
163 255/TB-VPUBND 20/08/2017 Thông báo v/v tạm giao nhiệm vụ chuyên viên giúp việc Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Công nghiệp - Tài mậu
164 1550/KH-UBND 21/08/2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020
165 10/CĐ-UBND 22/08/2017 Công điện V/v phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
166 76/BC-BATGT 14/08/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2017
167 33/TB-UBND 14/08/2017 Thông báo kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Khun Há, huyện Tam Đường
168 696/STC-HCSN 31/07/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết, quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
169 1443/UBND-TH 03/08/2017 V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017
170 1186/SNV-CCVC 02/08/2017 V/v báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
171 08/TB-HĐPH 01/08/2017 Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017
172 278/CTĐ-TĐKT 02/08/2017 Về việc thực hiện công tác Thi đua khen thưởng
173 108/TB-BQLTTHC-CT 30/07/2017 Thông báo số điện thoại lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ trong khu trung tâm hành chính – chính trị tỉnh
174 509-TB/TU 27/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
175 510-TB/TU 30/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
176 691/STC-NS 31/07/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
177 02/NQ-HĐND 11/07/2017 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021
178 020/2017/QĐ-UBND 18/07/2017 Quyết định bãi bỏ quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán đất đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
179 373/BC-MTTQ-BTT 25/07/2017 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh
180 269/CV-CTĐ 31/07/2017 V/v Đăng ký tiết mục giao lưu văn nghệ tại Đại hội X
181 12/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016 – 2020)
182 01/NQ-HĐND 11/07/2017 Nghị quyết miền nhiệm ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kèm bầu bổ sung)
183 1860/BCH-PCT 27/07/2017 V/v Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận 9 tỉnh trên địa bàn quân khu giai đoạn 2015-2017
184 612/BHXH-QLT 24/07/2017 V/v thực hiện quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
185 1375/UBND-TH 24/07/2017 V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của luật Ngân sách nhà nước năm 2015
186 1013/BCH-VP 20/07/2017 V/v giới thiệu chức vụ và Chữ ký cán bộ
187 21/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
188 157/TTr-LMHTX 25/07/2017 V/v đề nghị thành lập Chi hội Chữ thập đỏ Liên Minh HTX trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh
189 256/CV-CTĐ 23/07/2017 V/v đề nghị hỗ trợ giáo viên dạy bơi
190 657/STC-NS 19/07/2017 Về việc báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và hỗ trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC
191 26/TB-UBND 20/07/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2017
192 208/BC-UBND 24/07/2017 Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN
193 154/BC-KTCHĐT 25/07/2017 Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
194 261/BC-CTĐ 25/07/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị
195 520/STP-PBGDPL 18/07/2017 V/v triển khai công tác phổ biến GDPL giai đoạn 2017 – 2021
196 530/TƯHCTĐ-CTXH 17/07/2017 V/v phối hợp giữa Hội CTĐ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
197 800/STTTT-TTBCXB 19/07/2017 Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tổ chức họp báo
198 1383/TB-HVBCTT 02/07/2017 Thông báo về việc mở rộng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập và quản lý xuất bản
199 1348/UBND-NC 19/07/2017 V/v báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân
200 494-TB/TU 17/07/2017 Thông báo về công tác cán bộ
Văn bản mới

113/CV-VP

V/v tổng hợp danh sách trích ngang của Chi Hội CTĐ trường học thuộc Hội CTĐ huyện, TP

Lượt xem:20 | lượt tải:18

114/CV-BCĐ

V/v giới thiệu đại biểu dự chương trình Tôn Vinh hiến máu tiêu biểu Việt Nam

Lượt xem:21 | lượt tải:18

110/KH-CTĐ

Kế hoạch tổ chức khám nhân đạo cấp thuốc miễn phí 2018

Lượt xem:19 | lượt tải:18

279/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ giải vô dịch bóng chuyền hơi câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ I, 2018

Lượt xem:11 | lượt tải:8

30/BC-CTĐ

Báo cáo công tác Hội CTĐ tháng 5 nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 (MT)

Lượt xem:24 | lượt tải:13
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây