Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 48/2017/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu
152 27-CV/BTC 20/09/2017 V/v đăng ký học bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020
153 1711/UBND-TN 18/09/2017 V/v thu thập, tổng hợp, đánh giá thí điểm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường trên đia bàn tỉnh
154 422-CV/TU 13/09/2017 V/v sử dụng chứng minh thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước tỉnh
155 1040/QĐ-UBND 11/09/2017 Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020
156 967/QĐ-UBND 06/09/2017 Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tỉnh tỉnh Lai Châu
157 978/STTTT-BCVTCNTT 11/09/2017 V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT
158 48/GM-STC 06/09/2017 Giấy mời dự lớp bồi dưỡng tập huấn Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
159 234/HD-TƯHCTĐ 25/09/2017 Hướng dẫn công tác Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ ăm 2017 - 2018
160 1655/UBND-TM 07/09/2017 V/v kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước
161 45/2017/QĐ-UBND 07/09/2017 Quyết định V/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
162 14/CT-UBND 29/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
163 1356/SNV-TCCC 01/09/2017 V/v thống nhất danh mục vị trí việc làm và hạng tối thiểu của từng vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
164 278/TB-VPUBND 30/08/2017 Thông báo lịch trực Nghỉ Quốc Khánh 02/9
165 531-TB/TU 30/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
166 05-QĐ/TU 29/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
167 220/2017/MXP 21/08/2017 Thông báo v/v thay đổi tên viết tắt của Công ty
168 757/QĐ-SNV 24/08/2017 Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017
169 30/2017/QĐ-UBND 14/08/2017 Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trinh xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
170 01-QĐ/BCĐ 03/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
171 1542/UBND-VX 21/08/2017 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
172 1557/UBND-VX 23/08/2017 V/v tiếp nhận kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương hỗ trợ
173 1553/UBND-TH 22/08/2017 V/v tăng cường điều hành NSNN đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
174 1535/UBND-TH 18/08/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
175 255/TB-VPUBND 21/08/2017 Thông báo v/v tạm giao nhiệm vụ chuyên viên giúp việc Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Công nghiệp - Tài mậu
176 1550/KH-UBND 22/08/2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020
177 10/CĐ-UBND 23/08/2017 Công điện V/v phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
178 76/BC-BATGT 15/08/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2017
179 33/TB-UBND 15/08/2017 Thông báo kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Khun Há, huyện Tam Đường
180 696/STC-HCSN 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết, quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
181 1443/UBND-TH 04/08/2017 V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017
182 1186/SNV-CCVC 03/08/2017 V/v báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
183 08/TB-HĐPH 02/08/2017 Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017
184 278/CTĐ-TĐKT 03/08/2017 Về việc thực hiện công tác Thi đua khen thưởng
185 108/TB-BQLTTHC-CT 31/07/2017 Thông báo số điện thoại lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ trong khu trung tâm hành chính – chính trị tỉnh
186 509-TB/TU 28/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
187 510-TB/TU 31/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
188 691/STC-NS 01/08/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
189 02/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2016 – 2021
190 020/2017/QĐ-UBND 19/07/2017 Quyết định bãi bỏ quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán đất đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
191 373/BC-MTTQ-BTT 26/07/2017 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh
192 269/CV-CTĐ 01/08/2017 V/v Đăng ký tiết mục giao lưu văn nghệ tại Đại hội X
193 12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016 – 2020)
194 01/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết miền nhiệm ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kèm bầu bổ sung)
195 1860/BCH-PCT 28/07/2017 V/v Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận 9 tỉnh trên địa bàn quân khu giai đoạn 2015-2017
196 612/BHXH-QLT 25/07/2017 V/v thực hiện quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
197 1375/UBND-TH 25/07/2017 V/v Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của luật Ngân sách nhà nước năm 2015
198 1013/BCH-VP 21/07/2017 V/v giới thiệu chức vụ và Chữ ký cán bộ
199 21/2017/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
200 157/TTr-LMHTX 26/07/2017 V/v đề nghị thành lập Chi hội Chữ thập đỏ Liên Minh HTX trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Văn bản mới

909/SNV-TCBC

V/v hướng dẫn sử dụng biên chế trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Lượt xem:25 | lượt tải:11

09/CĐ-UBND

Công điện v/v chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:32 | lượt tải:9

852/QĐ-UBND

QĐ về việc giao biên chế Công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc theo hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội đặc thù

Lượt xem:26 | lượt tải:15

614/SXD-QLN

V/v rà soát và đăng ký nhu cầu thuê nhà ở công vụ

Lượt xem:31 | lượt tải:8

504/ĐL-LN

Điều lệ giải cầu lông tranh cúp ba sao 2018

Lượt xem:41 | lượt tải:10
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây