Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 266/QĐ-MTTQ-BTT 20/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lai Châu
202 267/QĐ-MTTQ-BTT 20/07/2017 Quyết định ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2017
203 648/STC-NS 18/07/2017 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính Ngân sách nhà nước 3 năm 2018 – 2020
204 408-CV/BTCTU 19/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
205 407-CV/BTCTU 19/07/2017 Về quy trình bổ nhiệm lại và bổ sung hồ sơ bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
206 100-KH/BDVTU 19/07/2017 Kế hoạch chỉ đạo kiểm tra các đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH
207 68/BC-BATGT 15/07/2017 Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 7 năm 2017
208 1307/UBND-TH 17/07/2017 V/v tăng cường công tác thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2017
209 02-TB/BCĐ 07/07/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
210 726/QĐ-UBND 13/07/2017 Quyết định công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương
211 1304/KH-UBND 14/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn
212 122-BC/BDVTU 10/07/2017 Báo cáo công tác Hội quần chúng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
213 1288/KH-UBND 12/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 1141-KHBCSĐCS ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng chính phủ
214 719/QĐ-UBND 12/07/2017 Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
215 000 13/07/2017 Giấy mời UBND tỉnh Dự hội nghị biểu dương người có công
216 141/GM-KTCCHĐT 10/07/2017 Giấy mời sơ kết công tác TĐKT Khối các Hội đặc thù
217 142/TĐ-KCTCHĐT 10/07/2017 V/v đăng ký VĐV tham gia giao lưu cầu lông
218 1265/KH-UBND 10/07/2017 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
219 03-KH/BCĐ 07/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
220 1266/KH-UBND 10/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016
221 432-QĐ/TU 29/06/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
222 511/TB-SVHTTDL 10/07/2017 Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc
223 1054/SNV-CCVC 07/07/2017 V/v chiêu sinh lớp ngoại ngữ bậc 2 (A2), ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
224 595/STC-NS 07/07/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của mục lục NSNN
225 683/QĐ-UBND 05/07/2017 Quyết định điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
226 62/BATGT-VP 06/07/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo quyết định của Ban ATGT tỉnh Lai Châu
227 1013/SNV-CCVC 03/07/2017 V/v rà soát để tuyển dụng CC,VC trong trường hợp hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế
228 1210/UBND-NC 30/06/2017 V/v đẩy mạnh thực hiện quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT
229 207-BC/TU 29/06/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
230 16/Ctr/TU 29/06/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW
231 492-TB/TU 30/06/2017 Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
232 1209/UBND-TH 30/06/2017 V/v tổ chức thực hiện kết luận số 316/KL-TTBNV ngày 26/5/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ
233 250/GM-HĐND 30/06/2017 Giấy mời dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
234 203-GM/BDVTU 30/06/2017 Giấy mời Hội nghị giao ban quần chúng (Ban dân vận)
235 626/BC-BYT-HCTĐ 05/06/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT-BYT-TƯHCTĐ đến 2020
236 01-KH/BCĐ ĐA 26/06/2017 Kế hoạc xây dựng và triển khai thực hiện đề án phòng truyền thống tỉnh Lai Châu
237 1000/SNV-CTBC 29/06/2017 V/v báo cáo bổ sung đề án đổi mới cơ chế quản lý, tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập
238 549/BVNTTW 26/06/2017 V/v phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo CSSK cộng đồng
239 1170/UBND-NC 27/06/2017 V/v sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
240 1164/UBND-TH 26/06/2017 V/v triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh
241 210/QĐ-VPUBND 23/06/2017 Quyết định phân công nhiệm vụ chuyên viên giúp việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
242 385-CV/TU 26/06/2017 V/v giới thiệu nguồn quy hoạch BCH,BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
243 652/SKHĐT-KTĐN 22/06/2017 V/v báo cáo tình hình viện trợ phi chính phủ 6 tháng đầu năm 2017
244 413/STP-VP 23/06/2017 V/v thực hiện bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
245 1146/UBND-VX 23/06/2017 V/v thực hiện luật số 11-KL/TW của Ban Bí thư và KH sô 85-KH/TU của Tỉnh ủy về ATTP
246 888/SNV-CCVC 19/06/2017 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức
247 06/QĐ-HĐPH 19/06/2017 Quyết định danh sách thành viên hội đồng phối hợp phổ biến GDPL
248 22/TB-UBND 16/06/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 6 (lần 2)
249 89/TB-BQLTTHC-CT 20/06/2017 Thông báo trực Điện, nước, mạng khu TTHC – Chính trị
250 1101/UBND-KTN 19/06/2017 V/v thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội
Văn bản mới

113/CV-VP

V/v tổng hợp danh sách trích ngang của Chi Hội CTĐ trường học thuộc Hội CTĐ huyện, TP

Lượt xem:20 | lượt tải:18

114/CV-BCĐ

V/v giới thiệu đại biểu dự chương trình Tôn Vinh hiến máu tiêu biểu Việt Nam

Lượt xem:21 | lượt tải:18

110/KH-CTĐ

Kế hoạch tổ chức khám nhân đạo cấp thuốc miễn phí 2018

Lượt xem:19 | lượt tải:18

279/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ giải vô dịch bóng chuyền hơi câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ I, 2018

Lượt xem:11 | lượt tải:8

30/BC-CTĐ

Báo cáo công tác Hội CTĐ tháng 5 nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 (MT)

Lượt xem:24 | lượt tải:13
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây