Văn bản theo cơ quan ban hành: Tỉnh Ủy Lai Châu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 10-QĐi/TU 20/04/2018 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
2 669-CV/BTCTU 24/04/2018 V/v đăng ký tham gia khóa bôi dưỡng trung hạn năm 2018
3 647-CV/BTCTU 12/04/2018 V/v đăng ký cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
4 136-KH/TU 20/03/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 20-NQ ngày 25/10/2017 cuả BCH Trung ương Đảng khóa XII
5 498-CV/TU 25/12/2017 CV tạm dừng bổ nhiệm mới và giới thiệu bẩu bổ sung cấp phó cơ quan, đơn vị
6 487-CV/TU 24/11/2017 Giấy mời dự hội nghị quán triệt nghị quyết TƯ 6 khóa XII của Đảng
7 586-TB/TU 22/11/2017 Thông báo Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII
8 3652-CV/BTGTW 20/11/2017 V/v gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nghị quyết số 04-NQ/TW
9 477-CV/TU 15/11/2017 V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên 2017
10 05-HD/BTCTU 15/11/2017 Hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng sức, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, phúng viếng, chúc tết đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng
11 588-QĐ/TU 10/11/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019
12 258-CV/BDVTU 15/11/2017 V/v báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
13 16/CT-UBND 27/10/2017 Chỉ thị V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi
14 464-CV/TU 31/10/2017 V/v quán triệt, triển khai các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
15 06-QĐ/TU 30/10/2017 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
16 565-TB/TU 27/10/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 11 của Thường trực Tỉnh Ủy
17 238/BC-TU 20/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
18 237-BC/TU 20/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
19 561-TB/TU 20/10/2017 Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
20 19-CTr/TU 28/09/2017 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
21 434-CV/TU 28/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội
22 448-TB/BTCTU 02/10/2017 Thông báo chức danh chữ ký
23 546-TB/TU 27/09/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 10 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cháp hành đảng bộ tỉnh
24 473-CV/BTCTU 02/10/2017 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018 - 2020
25 425-CV/TU 18/09/2017 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
26 422-CV/TU 13/09/2017 V/v sử dụng chứng minh thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước tỉnh
27 498-QĐ/TU 14/07/2017 Quyết định phê duyệt quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
28 531-TB/TU 30/08/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉn
29 05-QĐ/TU 29/08/2017 Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
30 01-QĐ/BCĐ 03/08/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Công tác thông tin đốii ngoại tỉnh Lai Châu
31 509-TB/TU 28/08/2017 Thông báo hội nghị BCH đảng bộ tỉnh ngày 24/7/2017
32 510-TB/TU 31/07/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.
33 494-TB/TU 18/07/2017 Thông báo về công tác cán bộ
34 408-CV/BTCTU 19/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
35 407-CV/BTCTU 19/07/2017 Về quy trình bổ nhiệm lại và bổ sung hồ sơ bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
36 100-KH/BDVTU 19/07/2017 Kế hoạch chỉ đạo kiểm tra các đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước năm 2017
37 02-TB/BCĐ 07/07/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
38 122-BC/BDVTU 10/07/2017 Báo cáo tình hình công tác Hội quần chúng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
39 03-KH/BCĐ 07/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
40 432-QĐ/TU 29/06/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
41 207-BC/TU 29/06/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
42 16/Ctr/TU 29/06/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
43 492-TB/TU 30/06/2017 Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
44 203-GM/BDVTU 30/06/2017 Giấy mời Hội nghị giao ban quần chúng
45 01-KH/BCĐ ĐA 26/06/2017 Kế hoạc xây dựng và triển khai thực hiện đề án phòng truyền thống tỉnh Lai Châu
46 385-CV/TU 26/06/2017 V/v phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch BCH,BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
47 418-CV/BTGTU 13/06/2017 V/v Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017
48 419-QĐ/TU 05/06/2017 Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị năm 2017
49 465-TB/TU 29/05/2017 Thông báo chương trình làm việc tháng 6 năm 2017 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh
50 193-CV/BDVTU 22/05/2017 Về việc báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017
Văn bản mới

909/SNV-TCBC

V/v hướng dẫn sử dụng biên chế trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Lượt xem:27 | lượt tải:12

09/CĐ-UBND

Công điện v/v chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:32 | lượt tải:9

852/QĐ-UBND

QĐ về việc giao biên chế Công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc theo hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội đặc thù

Lượt xem:27 | lượt tải:15

614/SXD-QLN

V/v rà soát và đăng ký nhu cầu thuê nhà ở công vụ

Lượt xem:31 | lượt tải:8

504/ĐL-LN

Điều lệ giải cầu lông tranh cúp ba sao 2018

Lượt xem:41 | lượt tải:10
7NguyenTac
Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8 5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây